Helyesen cselekedni, helyes okból

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lukács 15:28) Ha az idősebb fiú számára a legfontosabb kívánság az apjával való kapcsolat lett volna, akkor örült volna annak, hogy helyreállt az apa és a másik fiú kapcsolata. Apja öröme láttán könnyek szöktek volna szemébe. Emellett, ha az idősebb fiú szívében […]

Az alázatról

Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. (János 6:15) Jézus “hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. ” (Zsidó 4:15.) Bizonyára ott volt az a kísértés, hogy a tömeg akaratának megfelelően felmagasztalja magát, de mégsem reagált erre. Jézus azért jött, hogy […]

2012. Júniusi Hírlevél: Önközpontúság – minden baj forrása

Önközpontúság – minden baj forrása

Drága Barátaink és Partnereink!

Isten úgy teremtett minket, hogy életünket Rá összpontosítva éljük. Kezdettől fogva az volt a célja, hogy „Isten-tudatúak”, nem pedig „öntudatosak” legyünk. Amíg Ádám és Éva nem evett a jó és gonosz tudása fájának tiltott gyümölcséből, annyira nem voltak tudatában önmaguknak, hogy figyelembe sem vették mezítelenségüket. Engedetlenségük után azonban teljesen tudatába kerültek önmaguknak és el akartak rejtőzni Isten elől. Fókuszuk Istenről magukra helyeződött át.