A megfelelő helyen vagy?

Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ő szolgáit ő vele, és mind az egész Izráelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát; Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. (2Sámuel 11:1) Jézus azért volt mindig a megfelelő időben a megfelelő helyen földi szolgálata során, mert Ő az Élő […]

Amikor senki sem figyel

Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. (1. Sámuel 17:36) A Máté 6:18-ban Jézus azt mondta, hogy amit titokban teszünk, azt Isten nyilvánosan jutalmazza meg. Ez volt a titka Dávid Góliát felett aratott győzelmének. […]

Járj a világosságban!

Jézus így válaszolt: “Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát.” (János 11:9) Jézus abbéli döntését, hogy visszatér Júdeába, egy olyan ember utazásához hasonlítja, aki nappal utazik. A nappali utazás nem garantálja a veszélyektől való mentességet, de a világosság lehetővé teszi a veszélyek felismerését. Elkerülhetetlen, […]