Legutóbbi bejegyzések

hope3

Isten ott van az egyszerű dolgokban

Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. (János 14:) Ha Jézust ismerjük, ismerjük az Atyát is. Ez nem csak azért van, mert Jézus pontosan azt cselekedte, amit látott, hogy az Atya cselekedett, hanem azért, mert Jézus a testben megjelent Isten volt. Ő nem Isten […]

way

Egyetlen út

Tamás erre így szólt hozzá: “Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” (János 14:5) Tamás ismerte Jézust, azt azonban nem tudta, hogy Jézus “az út”. Amikor ezt kérdezte Jézustól, Ő nem így válaszolt: “egy út vagyok, egy igazság és egy élet, amely a mennyei Atyához fog vezetni.” Ehelyett kinyilvánította, hogy Ő az […]

everlasting

Az örökkévalóság bátorítása

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? (János 14:2) Ez Jézus utolsó tanítása a tanítványok számára a keresztre feszítés előtt. Hitük legnagyobb próbatétele előtt álltak, és Jézus felkészítette őket az eljövendőkre. Miért beszélt nekik arról, hogy hajlékot készít számukra a mennyben? Bátorítani […]

Péter hite nem vallott kudarcot

De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait. (Lukács 22:32) Jézus közölte Péterrel, hogy Sátán meg szeretné rostálni őt, mint ahogy a búzát szokás. (31. vers) Tudjuk az Igéből, hogy később azon az estén Péter háromszor tagadta le, hogy ismeri Jézust. (Lukács 22:54-62). Úgy tűnt, hogy az ördög […]

love2

Először a szeretet

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (János 13:35) Jézus nem azt mondta, hogy az emberek a tanításunkról, rituáléinkról, bűngyűlöletünkről, még csak nem is az Isten iránti szeretetünk kifejezési módjairól fognak megismerni bennünket, mint tanítványokat. Rendkívül egyértelműen mondta, hogy egy jellegzetesség alapján azonosít bennünket a világ Jézus követőiként – az […]

labmosas

Hagyd Istent szolgálni feléd

Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám. (János 13:8) Péter elutasítása Jézus felé, hogy az megmossa a lábát, abból származott, hogy teljes mértékben méltatlannak tartotta magát arra, hogy Isten bűntelen Fia egyszerű szolgaként szolgáljon felé. Péter helyesen gondolkodott saját […]

urvacsora

Megszentelt közösség

És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: “Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (Lukács 22:19.) Az Úrvacsora kenyere Jézus testét szimbolizálja, amely az Ő szenvedésein keresztül töretett meg a számunkra. Nemcsak meghalt a kereszten értünk, hanem a hátán 39 ostorcsapást is elszenvedett, amely által […]

Állj ellen a kísértésnek!

Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. (Lukács 22:3) Némelyek szerint Júdás azért árulta el Jézust, hogy kényszerítse Őt a Római kormánnyal való összeütközésre. Ezután Jézusnak természetfeletti erejét kellett volna felhasználnia az önvédelemhez és a Római Birodalom megbuktatásához, így adva vissza Izrael nemzeti függetlenségét. Ez az elképzelés Júdás azon […]

Köszönjük adományát!

Charis Alapítvány AWM 11737007-21175282-00000000