Legutóbbi bejegyzések

Foglalkozás nem hívőkkel

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: “Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (Lukács 19:8) Zákeus gazdag ember volt, ám Jézus nem kérte arra, hogy adja oda mindenét a szegényeknek, ahogy ezt a gazdag ifjú esetében tette. Nyilvánvaló, hogy Zákeus megtért és  többé […]

romantic_bench

Jézus váltságot adott érted

Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10:45) Jézus számos esetben beszélt haláláról a tanítványoknak, de ez volt az első eset, amikor jelezte halálának az okát is. Nyilvánvaló, hogy az Ő halála egy “váltság” volt, melyet a görög nyelv úgy határoz meg, mint […]

hajo

Szenvedéseiben való részesedés

Jézus így válaszolt: “Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: “Ki tudjuk.” (Máté 20:22) A bemerítés szó görög megfelelője a baptizo. Josephus ezt a szót használta, amikor Jeruzsálem római “elborításáról”, a pusztulásba való “merüléséről” beszélt. Plutarkhos (szintén az első században élt) ezt a szót használta, […]

the_light

Nem az, amit te teszel

Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.  (Máté 20:8) Ez a példabeszéd Jézus azon állításával kezdődik, hogy a mennyek királysága hasonló ahhoz az emberhez, aki ingatlant birtokol. Kora reggel kimegy munkásokat felfogadni, hogy azok a szőlőjében dolgozzanak napközben. […]

pier

Isten vagy Pénz?

Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. (Márk 10:21) A Biblia külön megemlíti, hogy Jézus szerette a gazdag ifjút, még azután is, hogy azt mondta, Isten valamennyi parancsolatát megtartotta, ami […]

book

Nem amit te teszel – amit Ő tett

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? (Máté 19:16) A gazdag, fiatal vezető látszólag az üdvösség keresése miatt jött Jézushoz. Odafutott hozzá, letérdelt elé, és nyilvánosan Jó Mesternek vallotta Őt.

wedding

Egy test

Majd így folytatta: “Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. (Máté 19:5) Mit jelent egy férfi és nő számára az egy testté válás? A férfi és nő közötti szexuális egyesülés eredményezi ezt az egy test kapcsolatot. Akár házasságot kötöttek, akár nem, a fizikai egyesülés egy testté köti […]

valas

A válás nem Isten legjobbja

Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. (Márk 10:2) A farizeusokat nem igazán érdekelte, hogy Jézus mit gondol a válásról. Nem értékelték egyáltalán a véleményét.

Köszönjük adományát!

Charis Alapítvány AWM 11737007-21175282-00000000