A kárpit kettészakadt

A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. (Lukács 23:45) A kárpit (függöny) a plafontól a padlóig ért, faltól falig, és elválasztotta a Szentek Szentjét a Szenthelytől Salamon Templomában. A Templom 30 könyök magas volt (1. Királyok 6:2), de Heródes 40 könyökre növelte a méretét Josephus leírása szerint, aki az első században élt történész […]

A fizikai gyógyulás

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. (Ézsaiás 53:4) A fizikai gyógyulással rendkívül kiterjedten foglalkozik az Írás – különösen az Újszövetség -, így tehát nem kellene vitatkozni róla, mégis ez történik. Sokan a gyógyulásunkra vonatkozó ígéreteket csak szellemi értelemben veszik. Úgy hiszik, hogy […]

Megbocsájtás korlátok nélkül

Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? (Máté 18:33) Péter úgy érezte, hogy igen nagylelkű volt akkor, amikor felajánlotta, hogy hétszer is megbocsájt a testvérének egyetlen napon, ám Jézus azt mondta, hogy 490 esetben is meg kellene bocsájtania. Természetesen lehetetlen, hogy valaki napjában 490 esetben vétkezzen ellened. Jézus valójában ezzel […]

Anyagi jólét Krisztus engesztelésében

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2 Korinthus 8:9) Ez a vers nem is beszélhetne világosabban. Krisztus engesztelésének része az anyagi jólétünk. Mégis sok keresztény hiszi azt, hogy Isten örömét leli abban, ha a gyermekeit szegénység sújtja. Sokan úgy értelmezik […]