A halál elvesztette hatalmát

És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. (Máté 27:52) Ezt a csodálatos eseményt kizárólag Máténál olvashatjuk. A földrengés minden bizonnyal sok sírról elgördítette a köveket Jeruzsálem szomszédságában, és az eltemetett szentek közül sokan feltámadtak halottaikból. Még Jézus halálakor is olyan erő szabadult fel, hogy a halál elvesztette szorítását az általa fogva tartottakon. […]

A feltámadott tested

Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. (János 11:13) Lázár, Jézus barátja meghalt. Sok ige a halálról, mint alvásról beszél, azonban jelen esetben a tanítványok azt gondolták, hogy Jézus Lázárról úgy beszél, mint aki csak pihen. Végül Ő helyreigazította a félreértést és a halál szót használta, de nem ez […]

A remény legyőzi a bánatot

Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. (1. Tesszalonika 4:13) A meghalt szeretteivel való újraegyesülés reménysége a hívő embert egészen más helyzetbe hozza, mint azokat, akiknek nincs meg ez a reménységük. A halál a nem hívő ember számára egy végső állapot. Az élők és holtak […]

Örökkévaló vigasztalás

Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. (Lukács 16:22) Ez a történet azt tanítja, hogy van élet a halál után. A lelkünk nem fog aludni, várva a test feltámadását, hanem öntudatunknál maradva, azonnal az örökkévalóságba lépünk. A történet azt is mutatja, hogy a halál […]