Tedd nagyobbá Istent!

Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat. (Lukács 1:46) A magasztal szó jelentése: nagyobbá tenni méretben, kiterjedésben, vagy hatásában. Hogy tudta volna Mária Istent bármilyen módon is nagyobbá tenni? Egyébként is, Isten az, aki, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk róla. Hitetlenségünk nem csökkenti Isten személyét, de csökkenti, hogy mi mennyit kaphatunk Belőle, […]

Felismered Jézust?

És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton. (Lukács 24: 15) Jézus két tanítványa egy város felé gyalogolt, amit Emmausnak hívtak. Szomorúak voltak, mert Jézusról gondolkodtak éppen. Azokon a beszámolókon töprengtek, amiket nem rég hallottak, miszerint Ő feltámadt, de a tanítványok hitetlenek voltak. Hinni […]

El kell fogadnod

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? (Lukács  13:16) Ennek az asszonynak a betegsége a Sátán munkája volt – nem Istené. Jézus azt mondta, hogy Sátán kötözte meg – tehát nem áldotta – 18 éven keresztül. Az a tanítás, mely szerint a betegség valójában […]

Megkísértették, ahogy téged is

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsidó 4:15) Gondolkodtál már Jézus kísértésein? Hogyan szenvedhette el a házasságban jelentkező kísértéseket, ha sohasem volt házas? Hogyan szenvedhette el a kábítószer függőségből származó kísértést, ha sohasem találkozott kokainnal? Látszólag sok olyan nyomással küzdünk, […]

A böjt kiűzi a hitetlenséget

Ő pedig ezt mondta nekik: “Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.” (Márk 9:29) Az ima és böjt nem űzi el a démonokat. Ha Jézus neve és a nevében való hit nem végzi el a munkát, akkor az ima és böjt sem fogja. Jézus arról beszélt itt, hogy a böjt és az ima […]