Csodálatos kegyelem

És így szóltak Jézushoz: “Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?” (János 8:4,5) Potenciálisan ez volt a legrombolóbb kísértés, amit az írástudók és farizeusok Jézus elé állítottak. Jézus széleskörű népszerűsége nagyrészt annak volt köszönhető, hogy Isten kegyelméről és megbocsátásáról […]

A törvény nem hitből van

… és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik.  (Márk 7:1-7) Ebben a versben a farizeusok azzal foglalkoztak, amivel a vallásos emberek foglalkoznak, a külső megjelenéssel, míg Jézus a szívvel foglalkozott. (1. Sámuel 16:7.)

Kapcsolat, nem vallás

Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: “Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. (János 19:30) Amikor Jézus azt kiáltotta, hogy “elvégeztetett”, akkor nem a teljes üdvtervre utalt. Még le kellett mennie a föld alsóbb régióiba, és ki kellett vezetnie a foglyokat (Efézus 4:8-9), vissza kellett térnie a halottak közül, és fel kellett emelkednie az Atyához. […]

“Uralkodj az életedben!” (konferencia videó)

“Uralkodj az életedben!”

Andrew Chicagoban szolgált augusztus harmadik hétvégéjén. Szolgálat címe: Uralkodj az életedben.

A teljes konferencia videó, vagy audió formában ingyenesen megtekinthető, letölthető. Tekintsd meg Andrew rövid bevezetőjét.

~~~

“Szeretnék megosztani valamit ezen a hétvégén veletek. Azt gondolom, hog ez az egyik legkiemelkedőbb része Isten igéjének, és nagyon sok ember nem eléggé érti. A 2. Péter 1 fejezetében találunk egy igét: “Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. “ Úgy értem, hogy minden dolog.

2012. Júliusi Hírlevél: “Ahogy én szerettelek benneteket”

Ahogy én szerettelek benneteket

Kedves Barátom,

Képzeld el azt az éjszakát, mielőtt Jézust megfeszítették. Úrvacsorázott a tanítványokkal és megmosta a lábukat. Kijelentette, hogy Júdás el fogja árulni. Elmondja a tanítványoknak, hogy el fog menni és ők nem követhetik. Majd a következő szavakat mondta:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:34,35)

Annak tudatában, hogy ezek talán az utolsó szavai lehetnek a tanítványok számára, bizonyára nagy fontossággal bírtak. Vegyük észre, hogy amit mondott nekik, azt egy parancs formájában mondta, nem pedig javaslatként.

“Ó, én nyomorult ember…!” (Videó)

“Ó, én nyomorult ember…!” (Kegyelem – az evangélium ereje /19.)

Folytassuk a Róma levelet a 7. rész 14 versétől. Pál sem volt képes győzni, vereséget szenvedett? A keresztények legyőzött életvitelre vannak kárhoztatva? A jó hír, hogy NEM! Saját erőből, képességből élni valóban kudarcot hoz. A régi bűnös természetről beszél Pál, nem az aktuális természetéről. A Törvény alatt élve – minden erőfeszítése ellenére – nem volt képes megtenni, amit kellett.

Törvény: “Bűnös vagy!” (Videó)

Törvény: “Bűnös vagy!” (Kegyelem – az evangélium ereje /18.)

A Róma 7 szerint a törvény felszította a kívánságokat, a bűn ismeretét adta, ösztönzést adott a bűnöknek.
A Róma 7:9 alapján a bűnt a törvény életre keltette! Gondoltál erre? Általában az ellenkezőjét gondolják a törvényről.

Az Urat kívánod, vagy azt, hogy jobb ember légy? (Videó)

Az Urat kívánod, vagy azt, hogy jobb ember légy? (Kegyelem – az evangélium ereje /17.)

A Róma 7. rész nagyon fontos a számunkra! Ha meghal a férj, a feleség szabad lesz arra, hogy újra házasodjon. Hasonló módon Krisztus teste által meghaltunk az óembernek, a régi természetnek. Most már Krisztussal vagyunk házasságban, az új természettel. Nincs két természet bennünk! Gondolkodjunk ennek megfelelően.