Március 10. – Valami új

Máté 9:11-17; Márk 2:16-22; Lukács 5:30-39 Mondott nekik egy példázatot is: “Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, […]

Március 9. – A kegyelem ereje

Máté 9:9-10; Márk 2:14-15; Lukács 5:27-29 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: “Kövess engem!” Az felkelt, és követte őt. (Máté 9:9) Amikor először Jézushoz jövünk, lehetetlen megismernünk mindent, ami az Ő követésével járni fog. Nincs semmi okunk arra, hogy féljünk attól, hogy teljes mértékben […]

Vége a háborúnak!

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! (Lukács 2:14) A II. Világháború végét követően néhány évvel egy csoport japán katonát találtak a Csendes-Óceán egyik déli szigetén. A bombázások miatt átmeneti süketség lépett fel náluk, ezért nem hallották meg a repülőgépekről elhangzott hirdetéseket a háború befejezéséről. Sok évvel […]

A két legnagyobb parancsolat

“Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”  Jézus így válaszolt: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22:36-39) Jézus megmutatta, hogy valamennyi Ószövetségben található parancsolat célja, hogy megmutassa a számunkra, hogyan szeressük Istent és […]

Szabadon a Törvénytől

A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. (Lukács 16:16) A Biblia tanítása szerint különböző korszakok, Isten által rendelt időszakok léteznek, melyekben Isten az emberiséggel foglalkozik. Egy adott korszak egyszerűen egy olyan időperiódus, amiben Isten az emberiséggel egy speciális módon foglalkozik.

Az igazi igazságosság

Ő pedig ezt mondta nekik: “Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos.” (Lukács 16:15) A megigazulást nem érdemeljük ki, hanem ajándékként kapjuk. Az üdvösség kiérdemlésének keresése az egyetlen bűn, ami megakadályozza az embert az üdvözülésben. Nem vetheted magad az Isten igazsága […]

Két eltérő gondolkodásmód

A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. (Lukács 11:37) A törvényesség egyik biztos jele a prioritások helytelen sorrendje, ahogy esetünkben ezekkel a farizeusokkal kapcsolatban is láthatjuk. Nem találunk feljegyzést az Írásban, hogy a farizeusok Jézus csodálatos tevékenységén elcsodálkoztak volna. Túlságosan elfoglaltak voltak abban, hogy valami kritizálnivalót találjanak. (Márk 3:2) Valóban […]

Növekedj a kegyelemben

De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: “Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. (Lukács 9:55) Amikor egy szamáriabeli falu elutasította Jézust, a tanítványok ezt mondták: “Akarod, hogy megparancsoljuk, hogy a mennyből tűz szálljon alá és elpusztítsa őket, ahogy Illés is tette?” (Lukács 9:54). Ez helyes volt az Ószövetség összefüggésében, de Jézus megdorgálta őket. […]