Koldus vagy hívő?

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. (Márk 10:46) Korábban Bartimeus számára nem volt más lehetőség, mint a koldulás. Nem volt gyógymód a vakságára. De néhány ember beszélt neki egy emberről, Jézusról, aki gyógyította a vakságot. Ez […]

Mi van a kezedben?

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1. Péter 5:7) A legfiatalabb fiam majdnem három évesen kezdett el beszélni. Nem volt semmi baj vele – miért is beszélt volna, amikor három ember vette körül, akiket bármire rávehetett, ha csak rámutatott valamire, vagy rámordult. Okosabb volt mindannyiunknál, és ennek meg kellett változnia.

Hit Istenben, vagy hit a hitben?

Jézus így válaszolt nekik: “Higgyetek Istenben! (Márk 11:22) Ezt az igerészt gyakran annak tanítására használták, hogy legyen hitünk a saját hitünkben. Igaz, szükséges megértenünk és elhinnünk, hogy a hitünk, amellyel bírunk, elegendő ahhoz, hogy bármit elvégezzen, amire szükségünk van az Úrtól, de ez az igevers egész pontosan azt tanítja, hogy a hitünknek Istenben kell lennie, […]

Ami mindent megér

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róma 8:18) Az emberek rettenetes dolgokat szenvednek el a világban. Ha egy pillantást vetünk az emberiség történelmére, akkor oly mértékű, elmondhatatlan mennyiségű szenvedést tapasztalunk, hogy felmerülhet bennünk: hogy fogja Isten bizonyos emberek szeméből eltörölni a könnyeket? (Jelenések 21:4.) Ez […]

A megbocsáthatatlan bűn

“Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg. (Máté 12:31) Ebben a részben Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem elleni káromlás lényege az, ha a Szent Szellem munkáját az ördögnek tulajdonítják.  A Bibliában sokan megtették ezt, például a Tarsusi Saul is, aki végül […]

Egy igában Jézussal

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30) Az iga fából készült, az alsó részén két nyílás helyezkedett el. […]

Kinek a hite tette ezt?

Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: “Ne sírj!” Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: “Ifjú, neked mondom, kelj fel!”  (Lukács 7:13-14) Az özvegyasszony fiának halálból való feltámasztását gyakran annak bemutatására alkalmazzák, hogy Jézus csodát tett valakivel, aki nem tanúsított hitet, Jézus csupán saját […]

Az Ő csodálatos irgalma

Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. (Máté 12:20) Isten irgalma enyhíti a bukott ember szenvedéseit. Sokszor Isten irgalmát együttérzésnek, szerető jóságnak is nevezzük. A bűnös ember felé fejeződik ki, a bűnök okozta nyomorúságok miatt. Jézus a hitetlen embert “töredezett nádhoz” hasonlítja. A Palesztina […]