Január 22. – Hit és remény

Zsidó 11:1-6 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsidó 11:1) Közvetlen kapcsolat áll fenn a hit és a remény között. Nem birtokolhatod az egyiket a másik nélkül. A hit adja meg a lényegét a reménylett dolgoknak. Vedd el a reményt, és a hitnek nem marad […]

Január 21. – Csak tedd meg!

János 2:1-11 Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” (János 2:5) Mária úgy ismerte Jézust életének ebben a szakaszában, mint senki más. Bár bizonyosan tudta Jézusról, hogy nem hétköznapi ember, a kérése, hogy a vendégek számára gondoskodjon még több borról, arra enged következtetni, hogy hitt Jézus különleges cselekedeteiben, melyeket más emberek nem […]

Január 20. – Intézd el a kétségeket

János 1:43-51 “Származhat-e valami jó Názáretből?” – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: “Jöjj, és lásd meg!” (János 1:46) Nátánaél szkepticizmustól szenvedett, amely manapság is sok embert érint. Jézus olyasvalaki, aki számtalan problémát okozott az emberek között. Ez az egész “Jézus az egyetlen út” szöveg megosztó, és sok ember úgy gondolja, hogy semmi jó sem […]

Január 19. – Az igazi gazdagság nem önző

2.Korinthus 9:1-15 Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. (2. Korinthus 9:8) Gondolod, hogy Jézus önző volt bármilyen módon is? Ha valóban tanulmányozod az evangéliumokat, látni fogod, hogy Jézusnak soha sem volt semmire szüksége. Továbbá annyi pénze volt, hogy […]

Január 18. – Isten törvényei

Róma 3:19-31 Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit “törvénye” által. (Róma 3:27) Pál ezen a helyen a hit törvényéről beszél. A hit egy törvényszerűség. Ahogy a fizikai világban vannak törvények, a szellemi birodalom is rendelkezik törvényszerűségekkel. Sok keresztény frusztrációjának az oka ennek meg nem […]

Január 17. – Hitünk megosztása

János 1:37-42 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. (János 1:41) András volt Jézus első olyan tanítványa, aki a hitét megosztva másvalakit Krisztushoz vezetett. Pétert vezette Jézushoz, aki Jézus egyik legnagyobb apostola lett. Ő prédikált Pünkösd napján, amikor háromezer ember született újjá. A templom kapujában […]

Január 16. – Sátán ereje korlátozott

Máté 4:1-11; Márk 1:12-13; Lukács 4:1-13 Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. (Lukács 4:13) A versek megfogalmazása azt mutatja, hogy Sátán Jézust megkísértő fegyverarzenálja kimerült, ezután pedig el kellett távoznia. Túl sokat tulajdonítunk Sátánnak. Tévesen. Nem rendelkezik ugyanis korlátlan számú kísértéssel, melyekkel bennünket zaklathat. Ahogy az 1. János 2:16 megjegyzi, három […]

Január 15. – Nyűgözd le Jézust!

Máté 8:5-13; János 20:24-29 Jézus így szólt hozzá: “Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (János 20:29) Amikor először tudatosult bennem, hogy az Úr ma is tesz csodákat, rájöttem, hogy a keresztény életemből kihagytam a természetfelettit. Ez arra ösztönzött, hogy az elvesztegetett időt bepótoljam, mégpedig azonnal szerettem volna mindent megkapni. Hallottam a […]