Január 13. – Tudni, hogy ki vagy

Máté 4:1-11; Márk 1:12-13; Lukács 4:1-13 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” (Máté 4:3) Sátán három kísértéséből kettő így kezdődött: Ha Isten fia vagy. Jézus Isten volt, de emberi testtel rendelkezett, melynek növekednie kellett ismeretben és bölcsességben. (János 1:1; 1. Timóteus 3:16; […]

Január 12. – Hallani a hangját

János 10:1-5 Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. (János 10:3) Jézus azt mondta, hogy az Ő juhai hallják az Ő szavát, és nem hallgatnak idegenek hangjára (4,5 versek). Mégis úgy tűnik, hogy a legtöbb keresztény épp az ellenkezőjét tapasztalja. A hívők többsége […]

Január 11. – Az igaz ember hit által él

Habakuk 2:1-4 Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.  (Habakuk 2:4) Az igaz nem esetenként, vagy csak a bajban használja a hitét. Az igaz hit által él. Ez pedig arra utal, hogy a hit életünk része, olyan fontos a számunkra, mint evés vagy a lélegzés. Amikor a feleségem […]

Január 10. – Az Ige fegyvere

Máté 4:1-11; Márk 1:12-13; Lukács 4:1-13 Jézus így válaszolt neki: “Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” (Lukács 4:4) Amikor a Szent Szellem elvezette Jézust a pusztába, a gonosz megkísértette. Hogy reagált Jézus erre? Minden kísértésre így válaszolt: meg van írva. Az Isten Igéje a Szellem kardja (Efézus 6:17.), ez az egyetlen támadó […]

Január 9. – Hogy növekszik a hit?

Lukács 17:5-10 Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” (Lukács 17:5) Az apostolok ugyanazt a dolgot kérték Jézustól, amit keresztények milliói ma is kérnek. Több hitet szerettek volna. Jézus megdöbbentette őket válaszával, pont úgy, ahogy a hitről szóló igazság megdöbbenti az embereket ma is. Azt mondta ugyanis, hogy nincs szükségük több hitre. Hitük […]

Január 8. – Légy az, akinek Isten teremtett!

Máté 3:1-12; Márk 1:1-8; Lukács 3:1-18 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: (Máté 3:1) Ezek az igék Bemerítő János szolgálatáról számolnak be. János 30 évet töltött Júdea pusztáiban a szolgálatára készülve. Ezután mindössze hat hónapig szolgált, mielőtt Jézust bemerítette, és a nép őt követte. Ennek ellenére a rövid hat hónap […]

Január 7. – Jézus is készült

Lukács 2:41-51 Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. (Lukács 2:46) Ez az egyetlen igei feljegyzés Jézus gyerekkoráról, mégis sokat tanulhatunk ebből a rövid beszámolóból. 12 évesen a bölcsessége megdöbbentette azokat a férfiakat, akik egész életüket az Írások tanulmányázásával töltötték (47. vers). Ne felejtsük el, hogy […]

Január 6. – Kiállás az igazságért

Máté 2:16-23 Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. (Máté 2:16) Heródes cselekedete mögött Sátán volt a valódi felbujtó. Mióta Isten először prófétált az asszony magváról, […]