Jézus lelki fájdalma

Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.(Lukács 22:44) Érdekes, csak Lukács jegyezte fel az evangéliumban, hogy Jézus  verejtéke “nagy vércseppekben” hullott. Valószínűleg azért történt így, mert Lukács orvos volt, és ez a tény számára különös jelentőséggel bírt. Orvosi feljegyzések szóltak arról, hogy szélsőséges emocionális nyomás hatása alatt […]

A Páska jelentése

“Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában.” (Lukács 22:16) Az Úr tanítványaival kívánta megosztani a Páska vacsorát. Kevesebb, mint huszonnégy órája volt arra, hogy befejezze a küldetését, és mint bárki más, aki megpillantotta a célegyenest, bizonyára izgalmat és megkönnyebbülést érzett. A Páska […]

A dicséret és imádat ereje

A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: “Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!” De õ így válaszolt: “Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”  (Lukács 19:39-40) Nincs semmi rossz az Isten dicséretében. Az Írás több ezerszer bátorít erre, sőt meg is parancsolja. Az ok, amiért a farizeusok annyira idegesek lettek, hogy ők nem ismerték el […]

A szamár és a szamárcsikó csodája

Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: “Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” (János 12:14-15) Ez az ige a Zakariás 9:9 versének beteljesedése, mégpedig az utolsó részletig. Zakariás nemcsak azt prófétálta, hogy Jézus szamáron fog megérkezni, de azt is, hogy csikón, azaz egy betöretlen szamáron. Kinyilvánította, hogy az […]

Őrizd a lelkiismereted!

Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. (Máté 13:15) A “megkövéredik” szó jelentése: “fokozatosan egyre intenzívebb, növekvő”. Azt mutatja, hogy a szív ilyen jellegű állapota nem olyan dolog, ami velünk született, vagy ami […]

Isten igazságai hozzád tartoznak

Ő így válaszolt: “Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. (Máté 13:11) Isten igazságai az Ő gyermekei részére vannak elrejtve – nem előlük. Isten odaadta nekünk a titkokat, melyek azok az igazságok, amiket csak az Ő gyermekei érthetnek meg. Csak az újjászületett hívők vehetik azokat az isteni kijelentéseket, […]

Készülj a csodádra!

Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. (Márk 10:50) Bartimeus idejében a koldusok megkülönböztető ruházatot viseltek. Amikor Bartimeus ledobta a ruháját, ezzel egy figyelemreméltó kijelentést tett. Azt mondta: “Befejeztem a koldulást.” Hitte, hogy Jézus meggyógyítja a vakságát, és ennek megfelelően is cselekedett.

Mennyire vagy elkeseredve?

Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: “Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Márk 10:48) Lenyűgöző, hogy mekkora hatást gyakorolnak ránk mások! Intenzív vágy él valamennyiünkben, hogy megfeleljünk a körülöttünk lévők elvárásainak. A csoport részévé szeretnénk válni. Nem akarunk kívülállók lenni. Elfogadást keresünk. De a tömeg sohasem megy végig Istennel az úton. Azoknak, akik […]